يکشنبه ٢٩ مرداد
برای دانلود کتاب کمک‌های اولیه به زبان ساده به بخش دانلود کتب در تصاویر روز مراجعه کنید
تاکید بر تداوم همکاری های مشترک و تبادل تجربه میان فدراسیون و معاونت آموزش جمعیت/ بررسی راهکارهای کمک هلال احمر ایران به جمعیت های ملی ضعیف در حوزه آموزشضرورت توجه به ارائه آموزش های همگانی در فاز پیشگیری/ با افزایش سرمایه اجتماعی، مدیریت بحران ساده تر می شوداعطای مجوز برگزاری دوره های آموزشی مشترک با کشورهای همجوار/ هلال احمر به دنبال کسب مرجعیت علمی در تمامي حوزه های مأموريتي خود استنقش والای پژوهش در امدادرسانی به افراد نیازمند/آموزش چهره به چهره سخت ولی مؤثرترین روش در آموزش همگانیخود امدادی و دگر امدادی در حوادث را یاد بگیریدشبکه بهداشت؛ نمونه موفقی از حضور کنشگران محلی داوطلب آموزش دیده است/گستردگی فعالیت جمعیت هلال احمر ایران به اندازه یک دولت مستقل
در دیدار معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه فدراسیون عنوان شد
تاکید بر تداوم همکاری های مشترک و تبادل تجربه میان فدراسیون و معاونت آموزش جمعیت/ بررسی راهکارهای کمک هلال احمر ایران به جمعیت های ملی ضعیف در حوزه آموزش
مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه و معاون مدیر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر در دیدار با معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر بر تداوم همکاری های مشترک و استفاده از تجربیات آموزشی هلال احمر ایران تأکید کردند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت در نشست خبري راديو سلامت مطرح کرد:
ضرورت توجه به ارائه آموزش های همگانی در فاز پیشگیری/ با افزایش سرمایه اجتماعی، مدیریت بحران ساده تر می شود
معاون آموزش، پژوهش و فناوري جمعيت هلال احمر در نشست خبري نخستين جشنواره كشوري پيشگيري از سوانح و حوادث گفت: جشنواره كشوري پيشگيري از سوانح و حوادث مي‌توان تعادلي بين ارزش اجتماعي و فشار اجتماعي ايجاد كرد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر عنوان کرد:
اعطای مجوز برگزاری دوره های آموزشی مشترک با کشورهای همجوار/ هلال احمر به دنبال کسب مرجعیت علمی در تمامي حوزه های مأموريتي خود است
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر از اعطای مجوز برگزاری دوره های آموزشی مشترک با کشورهای همجوار با هماهنگی معاونت امور بین الملل جمعیت خبرداد.
در دیدار رئیس صلیب سرخ نیجر با معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر مطرح شد:
نقش والای پژوهش در امدادرسانی به افراد نیازمند/آموزش چهره به چهره سخت ولی مؤثرترین روش در آموزش همگانی
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت در دیدار با رئیس صلیب سرخ نیجر برای راه اندازی دانشگاهی مجازی با حمایت و راهنمایی ایران اعلام آمادگی کرد.
انتشار کتاب کمک‌های اولیه کاربردی به زبان ساده؛
خود امدادی و دگر امدادی در حوادث را یاد بگیرید
با هدف بومی سازی دوره‌های امدادی کشور؛ جدیدترین کتاب کمک‌های اولیه ایران چاپ شد. ویژگی های مهم کتاب کمک‌های اولیه کاربردی به زبان ساده:
در دیدار معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با رؤسای صلیب سرخ کشورهای اکوادور لسوتو و بنین مطرح شد:
شبکه بهداشت؛ نمونه موفقی از حضور کنشگران محلی داوطلب آموزش دیده است/گستردگی فعالیت جمعیت هلال احمر ایران به اندازه یک دولت مستقل
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در دیدار با رؤسای صلیب سرخ کشورهای اکوادور، لسوتو و بنین از آمادگی جمعیت هلال احمر ایران برای ارتقاء سطح آموزشی داوطلبان و امدادگران آن کشورها خبر داد.

در دیدار معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه فدراسیون عنوان شد
1396/5/21
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت در نشست خبري راديو سلامت مطرح کرد:
1396/5/18
در دیدار رئیس صلیب سرخ نیجر با معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر مطرح شد:
1396/5/12
انتشار کتاب کمک‌های اولیه کاربردی به زبان ساده؛
1396/5/7
در دیدار معاون آموزش،پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر با رؤسای صلیب سرخ کشورهای اکوادور لسوتو و بنین مطرح شد:
1396/5/5
با هدف بومی سازی دوره‌های امدادی کشور؛
1396/4/27
به بهانه عروج شهادت‌گونه‌ نجاتگران غیور جمعیت هلال‌احمر؛
1396/4/19
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در نشست صمیمی با مربیان و ناظران آموزشی عنوان کرد:
1396/4/15
خدمات فناوري اطلاعات