معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

سه شنبه 17 تیر 1399

دوره امداد و کمکهای اولیه به زبان عربی برای فراگیران عرب زبان برای نخستین بار توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم

دوره امداد و کمکهای اولیه به زبان عربی برای فراگیران عرب زبان برای نخستین بار توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد

به همت معاونت آموزش و پژوهش، دوره امداد و کمکهای اولیه برای اولین بار به زبان عربی با شرکت 30 نفر از خواهران  فراگیر عرب زبان تشکیل گردید.

محمدرضا بهرامی با اعلام این خبر گفت: با عنایت به مهاجر پذیر بودن استان قم و درخواست برگزاری کلاس به زبان عربی ویژه جمعی از خواهران عرب زبان این دوره توسط مربی این معاونت که مسلط به زبان عربی می باشد برگزار گردید.

وی افزود: همچنین وجود بسترهایی مانند مراکز علمیه و حضور بیش از هفتاد ملیت در استان قم، که تنوع فرهنگی و گستردگی زبان و قومیت را دارا می باشد ضرورت بسترسازی برگزاری کلاسهای امداد به زبانهای مختلف احساس می شود. همچنین پیشتر این معاونت با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی با جامعه المصطفی در خصوص پرورش مربیان امدادی به زبانهای مختلف اعلام آمادگی نموده است.

کلمات کلیدی