معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 05 آبان 1399
برگزاری دوره آموزش همگانی در ۱۲۷ خانه هلال در سطح استان کرمان

برگزاری دوره آموزش همگانی در ۱۲۷ خانه هلال در سطح استان کرمان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در نشست مشترک با مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان گفت: در فاز اول برگزاری دوره آموزش های همگانی خانه های هلال در استان کرمان، این طرح در ۱۲۷ خانه هلال اجرا خواهد شد.

جلسه توجیهی روسای شعب جمعیت هلال احمر استان کرمان برای آموزش همگانی ویژه خانه های هلال این استان برگزار شد

جلسه توجیهی روسای شعب جمعیت هلال احمر استان کرمان برای آموزش همگانی ویژه خانه های هلال این استان برگزار شد

جلسه توجیهی روسای شعب جمعیت هلال احمر استان کرمان برای آموزش همگانی ویژه خانه های هلال این استان و برای گروه های سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد