معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 05 آبان 1399
خانه‌های هلال در استان زنجان توسعه می‌یابد

خانه‌های هلال در استان زنجان توسعه می‌یابد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: عزم جدی این جمعیت بر توسعه و گسترش خانه های هلال در سطح شهرها و روستاهای استان با هدف پاسخگویی به حوادث و ارتقای فعالیت های داوطلبی بشردوستانه است.

طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هلال کرمان اجرا می شود

طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هلال کرمان اجرا می شود

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان در اولین جلسه کمیته اجرایی خانه های هلال استان گفت: طرح آموزش همگانی کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات در خانه های هلال در سطح استان کرمان اجرا می شود.

استاندار خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل هلال احمر خواستار شد:خانه هلال در استانداری و نهادهای خراسان رضوی راه اندازی شود

استاندار خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل هلال احمر خواستار شد:خانه هلال در استانداری و نهادهای خراسان رضوی راه اندازی شود

استاندار خراسان رضوی در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با تاکید بر نقش خانه های هلال در ارتقای سطح تاب آوری جامعه، خواستار راه اندازی خانه هلال در استانداری و سایر دستگاههای اجرایی استان شد.

همکاری مشترک خانه هنرمندان و نهادهای مردمی با هلال‌احمر ایلام برای ارتقاء سطح آموزش‌های همگانی در جامعه

همکاری مشترک خانه هنرمندان و نهادهای مردمی با هلال‌احمر ایلام برای ارتقاء سطح آموزش‌های همگانی در جامعه

نشست و برنامه ریزی مسئولان خانه هنرمندان، بسیج هنرمندان، شورای حل اختلاف دادگستری، خانه مشارکت های مردمی با مدیرعامل جمعیت هلال استان ایلام برای توسعه همکاری های چند جانبه برگزار شد.

آغاز دوره های آموزشی مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال سیستان و بلوچستان

آغاز دوره های آموزشی مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال سیستان و بلوچستان

رسول راشکی مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت : با توجه به سخنان رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص راه اندازی و تجهیز خانه های هلال در راستای تاب آوری جامعه در حوادث و بحران ها ، جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان آموزش های خود را در زمینه مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال آغاز کرد