معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

جمعه 28 شهریور 1399
برگزاری 18 دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه امدادگران و نجاتگران هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری 18 دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه امدادگران و نجاتگران هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون آموزش و پژوهش هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری 18 دوره تخصصی پایه پیش بیمارستانی ویژه امدادگران و نجاتگران هلال احمر استان از روز شنبه 11 خرداد خبر داد.