معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

جمعه 28 شهریور 1399
توسعه خانه‌های هلال در ایلام

توسعه خانه‌های هلال در ایلام

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام بر ارائه آموزش همگانی و توسعه خانه‌های هلال در شهرستانها و مناطق روستایی استان تاکید کرد و گفت: تقویت و توسعه خانه های هلال موجب آمادگی بیشتر و توانمندسازی جوامع محلی برای مقابله با آسیب ها و کاهش آسیبهای ناشی از حوادث غیرمترقبه می شود.