معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

جمعه 28 شهریور 1399
آغاز دوره های آموزشی مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال سیستان و بلوچستان

آغاز دوره های آموزشی مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال سیستان و بلوچستان

رسول راشکی مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت : با توجه به سخنان رئیس جمعیت هلال احمر در خصوص راه اندازی و تجهیز خانه های هلال در راستای تاب آوری جامعه در حوادث و بحران ها ، جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان آموزش های خود را در زمینه مخاطرات و کمک های اولیه در خانه های هلال آغاز کرد