معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

سه شنبه 17 تیر 1399
برگزاری دوره امداد به  بیش از 380 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان توسط معاونت آموزش و پژوهش استان قم

برگزاری دوره امداد به بیش از 380 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان توسط معاونت آموزش و پژوهش استان قم

به همت معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم و همکاری معاونت امور جوانان و دانشگاه علمی کاربردی هلال، دوره امداد برای بیش از 380 نفر از دانشجویان فرهنگی برگزار گردید.