معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

جمعه 28 شهریور 1399
دوره امداد و کمکهای اولیه به زبان عربی برای فراگیران عرب زبان برای نخستین بار توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم

دوره امداد و کمکهای اولیه به زبان عربی برای فراگیران عرب زبان برای نخستین بار توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم

دوره امداد و کمکهای اولیه به زبان عربی برای فراگیران عرب زبان برای نخستین بار توسط معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین خبر داد: برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه هلال احمر

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین خبر داد: برگزاری دوره آموزشی کمک های اولیه هلال احمر

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین در آیین اختتامیه دوره های آموزشی کمکهای اولیه در مرکز آموزشی شهدای جوادنیا گفت: این طرح با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارتهای کارکنان وظیفه اجرا می شود.