معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401
خانه های هلال پایگاه آموزش های اجتماع محور در سوانح

خانه های هلال پایگاه آموزش های اجتماع محور در سوانح

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر در دوره آموزشی و توانمندسازی رؤسای شعب و اداره عملیات 5 استان در قزوین از اجرای برنامه های آموزشی اجتماع محور در سوانح ویژه خانه های هلال در سراسر کشور خبر داد.

ارائه آموزش های همگانی در رادیو سلامت

ارائه آموزش های همگانی در رادیو سلامت

مدیر روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر از ارائه آموزش های همگانی هلال احمر در قالب برنامه رادیویی «ماه نشان» و با کاراکترِ ملّی در نقش «آقای هلالی» خبر داد.

سومین کارگاه آموزشی عارضه یابی و حل مسئله
اداره کل پژوهش و فناوری برگزار می کند:

سومین کارگاه آموزشی عارضه یابی و حل مسئله

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر از برگزاری سومین کارگاه آموزشی مجازی عارضه یابی و حل مسئله در سازمان خبر داد.

برگزاری میزگرد تخصصی حادثه متروپل آبادان

برگزاری میزگرد تخصصی حادثه متروپل آبادان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر از برگزاری میزگرد تخصصی بررسی عملیات جستجو و نجات و مرور درس آموخته های حادثه متروپل آبادان در فضای مجازی خبر داد.