معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

چهارشنبه 30 مهر 1399
نخستین گام برای افزایش ظرفیت خانواده مربیان آموزش همگانی

نخستین گام برای افزایش ظرفیت خانواده مربیان آموزش همگانی

در دومین مرحله تربیت مربی مهارت های پایه داوطلبی که صبح امروز 12مهر در سالن معاونت بهداشت درمان و توانبخشی برگزار شد، بر اساس محتوای قابل تدریس در خانه های هلال، توان ارائه مطالب اولین گروه از پذیرفته شدگان در آزمون علمی مرحله اول، در قالب مصاحبه عملی(روش تدریس)سنجیده شد.

بازدید دکتر رحمانی از پایگاه بین شهری منبع آب شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان/گزارش تصویری

بازدید دکتر رحمانی از پایگاه بین شهری منبع آب شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان/گزارش تصویری

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر صبح امروز در سفر به استان هرمزگان از پایگاه بین شهری منبع آب شهرستان بندرخمیر (یادمان شهید لشتغانی) بازدید و با امدادگران و نجاتگران این پایگاه گفتگو کرد.