معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

شنبه 24 مهر 1400

نشست های علمی مجازی/فایل/فیلم آموزش

نشست مجازی شماره 1

موضوع: اپیدمیولوژی ها و پاندمی کووید 19

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست مجازی شماره 2

موضوع:مراقبت های روانی اجتماعی در اپیدمی ها و بلایا

 

 

 

 

 

 

 

نشست مجازی شماره 3

موضوع: ملاحظات تخصصی طب کار در نیروهای امداد و نجات با رویکرد به تناسب شغلی، بیماریها و اصول پیشگیری
 

نشست مجازی شماره 4

موضوع: نقش آمایش سرزمین در کاهش خطر و حوادث
 

نشست مجازی شماره 5

موضوع: معماری و شهرسازی تاب آور در بابر سوانح طبیعی

 

نشست مجازی شماره 6

موضوع:  چالش های اثربخشی آموزش ها و مانورهای مدیریت سوانح

 

 نشست مجازی شماره 7

موضوع:  رویکردی نوین، مدرن و مبتنی بر برنامه ریزی به مدیریت بحران

 

 

 نشست مجازی شماره 8

موضوع:  تاب آوری در برابر بلایا (تعاریف، ابعاد و راه کارها)

 

 

نشست مجازی شماره 9

موضوع:  نقش بهداشت محیط در پیشگیری و کنترل COVID-19

 

نشست مجازی شماره 10

موضوع: تغذیه سالم در دوران پاندمی کرونا

 

نشست مجازی شماره 11

موضوع:  تحلیل وضعیت اپیدمی و واکسیناسیون کووید 19

 

نشست علمی شماره 12

موضوع: روش تحقیق مقدماتی

 

 

             

          

 

 

                              

کلمات کلیدی
prm روابط عمومی
تهیه کننده:

prm روابط عمومی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *