معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 20 مرداد 1399

بررسی عملکرد یکساله و برنامه های آتی اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت

در جلسه ای که با حضور معاون آموزش، پژوهش و فناوری با حوزه اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت صورت گرفت، عملکرد یکساله و برنامه های آتی آن اداره کل بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری، مرتضی مرادی پور مدیرکل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت با اعلام این خبر گفت: در این جلسه مقرر گردید تمامی برنامه های تهیه شده با شاخص و واحد اندازه گیری در قالب پروژه های بودجه ای به همراه ریز هزینه های مربوطه توسط ادارات زیرمجموعه اصلاح و ارائه گردد.

مرادی پور افزود: پیش بینی لازم به منظور سنجش اثربخشی و ارزیابی میزان تغییر نگرش و رفتار در تمامی فراگیران دوره های آموزشی به ویژه کارکنان نیز توسط ادارات تخصصی صورت خواهد پذیرفت و با همکاری اداره کل پژوهش و فناوری اجرایی خواهد شد.

او ادامه داد: همچنین چیدمان تهیه شده در قالب ابعاد اصلی آموزش با چهارسرفصل« تهیه و تدوین محتوا و مستندسازی نیازسنجی و برنامه های آموزشی، مدیریت فرایندهای اجرایی و اعتباربخشی دوره های آموزشی»ویرایش و اصلاح خواهد شد.

مدیرکل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت،ویرایش دستورالعمل های تهیه شده و ارسال آن برای تصویب با جمع بندی و لحاظ نظرات ستادی و استانی را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.

لازم به  ذکر است در این جلسه برنامه های اصلاحی ادارات آموزش کارکنان، پایه داوطلبی، تخصصی و مربیان برای دوره زمانی سه ماهه تابستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری های لازم از سوی ادارات مربوطه و کارشناسان آن ها جهت اجرای دقیق برنامه های نهایی طبق زمانبندی تعیین شده به عمل آید.

کلمات کلیدی
prm روابط عمومی
تهیه کننده:

prm روابط عمومی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *