معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 20 مرداد 1399

خانه‌های هلال در استان زنجان توسعه می‌یابد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: عزم جدی این جمعیت بر توسعه و گسترش خانه های هلال در سطح شهرها و روستاهای استان با هدف پاسخگویی به حوادث و ارتقای فعالیت های داوطلبی بشردوستانه است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان، شهرام میرزایی در ششمین جلسه راه اندازی و فعالیت خانه های هلال افزود: با توجه به اینکه بی طرفی، بی غرضی، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و جهان شمولی از اصول هفتگانه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر به شمار می رود، خانه های هلال با توجه به ضرورت توانمندسازی جامعه و گسترش آموزش‌های امدادی برای مقابله با حوادث در مناطق روستایی راه اندازی می شود.

وی تاکید کرد: مهمترین مقوله راه اندازی خانه های هلال در سطح روستاها جذب اعضا، داوطلبان و جوانان سپس آموزش و سازماندهی در جوامع محلی  جهت آماده کردن آنان برای انجام خدمات است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر این اساس جوامع محلی پس از بهره مندی از آموزش‌های همگانی امداد که توسط هلال احمر ارائه می شود، خدمات داوطلبانه بشردوستانه در زمان عادی و فعالیت های امدادی مورد نیاز در هنگام سوانح بر اساس مخاطرات جامعه محلی را انجام خواهند داد.

میرزایی با بیان اینکه توسعه خانه‌های هلال و ارتقای آموزش‌های همگانی امداد یکی از اولویت های اصلی رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور محسوب می شود، تاکید کرد: انتظار داریم با راه اندازی و توسعه خانه های هلال در سطح روستاهای استان زنجان افزایش تاب آوری عمومی جوامع محلی و گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی محقق شود.

وی با تاکید اینکه راه اندازی خانه های هلال از سال 94 درسطح کشور کلید خورده و این مهم در حال گسترش است، افزود: هدف از راه اندازی این خانه ها، ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه در برابر سوانح و فعالیت های بشردوستانه، افزایش آمادگی جوامع محلی در برابر سوانح، کاهش آسیب پذیری در برابر سوانح با رویکرد تاب آوری و توسعه ظرفیت های داوطلبانه در جوامع محلی و مسئولیت های اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان زنجان، در این جلسه آیتم های ارزیابی خانه هلال مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی
prm روابط عمومی
تهیه کننده:

prm روابط عمومی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *