معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

پنجشنبه 08 آبان 1399

کمیته راهبردی (بورد تخصصی) نجات برگزار شد

در راستای تشکیل کمیته های راهبری در حوزه نجات، اولین جلسه کمیته راهبردی(بوردهای تخصصی) نجات در رستۀ کوهستان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری؛ در این جلسه، مدیر کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت، رئیس اداره مربیان و کارشناسان این حوزه، همچنین جمعی از مربیان تخصصی، برگزیده، فعال، مؤلف و دارای تجربه حضور در عملیات های متعدد، از جمعیت های هلال احمر سراسر کشور و فدراسیون کوهنوردی حضور داشتند. 
در این جلسه به بررسی تجارب عملیاتی مدرسان و آمار سامانه های ثبت حوادث در جمعیت و فدراسیون کوهنوردی پرداخته شد.
همچنین بر کاربردی نمودن آموزش ها و نیازسنجی آموزشی با نگاه به حوادث کوهستان در 10 سال گذشته تاکید شد.
بنا بر این گزارش، با توجه به نتایج به دست آمده مقرر گردید: دوره های مورد نیاز به سه سطح تخصصی،  پایه و پیشرفته کوهستان در قالب سه دورۀ هم تراز ( پیشرفته یخ و برف، پیشرفته فضای معلق و پیشرفته جستجو) و دردورۀ پایانی کوهستان، دوره تربیت مربی و راهبری تیم، برگزار گردد.
همچنین چگونگی برگزاری دورۀ مربیگری جستجو و نجات کوهستان برای مربیان با سابقه فدراسیون کوهنوردی که در آموزش و عملیات همکاری داشته اند، بررسی شد.
لازم به ذکر است در این نشست مقرر گردید تا جلسه بعدی سرفصل های محتوای اولین دورۀ آموزش کوهستان(پایه) تدوین و موضوعات بین نفرات تقسیم بندی شود و بعد از  گردآوری و تألیف، هر جلسه، یک عنوان بررسی و تصویب گردد.
کلمات کلیدی
prm روابط عمومی
تهیه کننده:

prm روابط عمومی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *