معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401

تاریخچه شکل گیری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سال 1922 میلادی( 1301 ه.ش) تحت عنوان جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران تأسیس شد و توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به رسمیت شناخته شد و پس از آن به عضویت فدراسیون بین‌المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر درآمد.

از آغاز تأسیس، جمعیت ملی ایران به صورت مستقل فعالیت های خود را مطابق با اساسنامه و با نظارت هیأت مدیران شروع و در شهرهای مختلفی شعبات خود را ایجاد کرده است. غالبا مردم از طریق اوقاف و وجوه اهدایی عمده ترین نیازهای مالی جمعیت را تامین می کنند.از ابتدای کار، جمعیت ملی ایران در بسیاری از فعالیت های عمومی همچون ارائه خدمات داوطلبانه، احداث بیمارستان های مامایی، تأسیس مراکز درمانی رایگان، تأمین آب، یاری رسانی به مراکز درمانی ارتش مشارکت داشته است.

در سال 1980 جمعیت ملی ایران نام و نشان خود را به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر و شعبات استانی و محلی و امکانات و فعالیت های خود را گسترش داد. در حال حاضر جمعیت هلال احمر ایران اصلی ترین سازمان بشردوستانه و یکی از اعضای فعال نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر است.

در حال حاضر بیشترین فعالیت های جمعیت ملی ایران بر ارائه خدمات امدادی به افراد آسیب دیده سوانح طبیعی و ساخته دست بشر، انجام فعالیت های عام المنفعه و داوطلبانه و آموزش همگانی متمرکز است

 

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر، وظیفة‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارائة آموزش‌های همگانی، آموزش‌های تخصصی و ضمن‌خدمت و مطالعات پژوهشی و فنّاوری را در راستای اهداف جمعیت هلال احمر بر عهده دارد. واحدهای اداری مسئول در حوزه آموزش و پژوهش در سازمان ‌های ستادی تابعه جمعیت و نیز معاونت‌های آموزش و پژوهش در جمعیت های هلال احمر استان‌ها در انجام این مأموریت‌ها مشارکت فعال دارند.

 

اهم فعالیت‌های معاونت آموزش، پژوهش و فنّاوری عبارتند از:

نیازسنجی آموزشی در راستای پیشگیری و ارتقای سلامت در جامعه، تدوین محتواهای استاندارد بر اساس آخرین منابع و مراجع معتبر جهانی،برنامه­ ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی رسمی، غیر رسمی و غیر حضوری همگانی به تفکیک گروه‌های سنی مختلف جامعه با بهره‌گیری از رویکردهای نوین مجازی در امر آموزش عمومی، برگزاری کمپین‌ها، نشست‌ها و سمینارهای آموزشی، تهیة اپلیکیشن‌های آموزشی، فیلم، موشن­گرافی، اینفوگرافیک و...، ارتقای سطح علمی کارکنان جمعیت هلال احمر در سراسر کشور با برگزاری دوره های ویژه شغلی و عمومی، برگزاری دوره های تخصصی برای امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این جمعیت در راستای بهبود کمّی و کیفی فعالیت آنها، تربیت مربی و برگزاری دوره های نوآموزی و بازآموزی مربیان، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت در حوزة پژوهش‌ها و فنّاوری‌های مورد نیاز جمعیت با استفاده از ظرفیت‌های کل جامعه علمی و دانشگاهی که از طریق اعلام اولویت‌های پژوهشی و فراخوان طرح‌های پژوهشی، اختصاص اعتبارات پژوهشی به طرح‌های مصوب و نیز انتشار و کاربست یافته‌های علمی و پژوهشی جدید صورت می گیرد.

فایل ها