معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401

دبیرخانه طرح جامع آموزش همگانی

شعار :آموزش همگانی تغییر ذهن ها، نجات جانها

 

وظایف:

  1. ترسیم چشم انداز و استراتژی آموزش همگانی تا افق 2014
  2. تهیه سند طرح جامع آموزش همگانی
  3. ابلاغ طرح جامع آموزش همگانی
  4. نظارت بر اجرای طرح جامع آموزش همگانی