معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

پنجشنبه 08 آبان 1399


  نواب شمس پور

پست اجرائی:مدیرکل آموزش های همگانی

 

 

محمد احمدوند

پست اجرائی:مدیرکل پژوهش و فناوری

 

 

 محمد منتظری

پست اجرائی:سرپرست اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت


 

 

 


فایل ها