معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401

بخش مدیریت آمادگی در مخاطرات

شعار : خانواده آماده در برابر مخاطرات

 

وظایف:

. به روز رسانی و استاندارد سازی محتوای آموزشی آمادگی در برابر مخاطرات متناسب با استانداردهای فدراسیون بین المللی

. ترسیم نقشه راه آموزش های رسمی و غیر رسمی آمادگی در برابر مخاطرات 

. فراگیرساختن آموزش های آمادگی در برابر مخاطرات متناسب با مقتضیات گروه های هدف در جامعه

. توسعۀ سطوح دسترسی آحاد جامعه به توان و ظرفیت­های آموزشی

. پیش بینی ساز و کارهای  اطلاع رسانی و استفاده از رسانه ملی و سایر شبکه های مجازی برای آماده سازی بستر مناسب و کم هزینه و در دسترس همه به آموزش آمادگی در برابرمخاطرات

. ایجاد تمرین های محله محور و پویش های آمادگی در برابر مخاطرات

. برگزاری دوره های اموزشی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.