معاونت آموزش ، پژوهش و فناوری

دوشنبه 11 مهر 1401

­

مدیریت آموزش کمک های اولیه

شعار: هرخانواده ایرانی، یک امدادگر

 

وظایف :

. به روز رسانی و استاندارد سازی محتوای آموزشی کمک های اولیه متناسب با استانداردهای فدراسیون بین المللی

. ترسیم نقشه راه آموزش های رسمی و غیر رسمی  کمک های اولیه

. فراگیرساختن آموزش کمک های اولیه متناسب با مقتضیات گروه های هدف در جامعه

. توسعۀ سطوح دسترسی آحاد جامعه به توان و ظرفیت­های آموزشی،

. پیش بینی ساز و کارهای  اطلاع رسانی و استفاده از رسانه ملی و سایر شبکه های مجازی برای آماده سازی بستر مناسب و کم هزینه و در دسترس همه به آموزش کمک های اولیه 

. ایجاد پویش ها و تمرین های محله محور

. برگزاری دوره های اموزش حضوری، نیمه حضوری، غیر حضوری

. برگزاری وبینارها، ژورنال کلابها، سمینارها

. برگزاری تمرین های محله محور