چهارشنبه ٢٦ تير
 
<< فناوری در مدیریت بحران >>
نام : *
نام خانوادگی : *
کدملی: *
شماره موبایل: *
ایمیل: *
نام سازمان: *
تخصص:
مدرک تحصیلی:
* اینجانب با تایید کلیه اطلاعات درج شده در این فرم جهت صدور گواهی اطمینان داشته و تمام مسئولیت‌های آن به عهده اینجانب می باشد.