دوشنبه ٢٥ شهريور
 


  مرتضی مرادی پور

مدیرکل آموزش‌های تخصصی، توانمند سازی و مهارت افزایی

 

 

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.


  نواب شمس پور

مدیر کل امور آموزش‌های همگانی

 


  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.


 

  دکتر محمد پالش

مدیرکل پژوهش و فناوری

 


  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.