چهارشنبه ٠١ خرداد
برای مشاهده کتب جدید به قسمت (دانلود کتاب‌) مراجعه فرمایید
 


  مرتضی مرادی پور

پست اجرائی:مدیرکل دفتر آموزش‌های تخصصی و توانمند سازی و مهارت افزایی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی:

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.


  نواب شمس پور

پست اجرائی:مدیر کل دفتر امور آموزش عمومی،پایه و همگانی

رشته تحصیلی :

آخرین مدرک تحصیلی:

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.


 

  دکتر محمد پالش

پست اجرائی:مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی:

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.