دوشنبه ٢٥ شهريور
 

اطلاعیه شماره یک:

متقاضی گرامی

با سلام و تشکر از ارسال مدارک. لطفا فرم شماره 1 را (که در ذیل این اطلاعیه قرار دارد) تکمیل کرده و به همراه تمامی مدارک و مستندات مربوط به جداول 12 گانه، به همان ترتیب مندرج در سامانه آماده نمایید تا در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد، تحویل دهید. بدیهی است پس از بررسی مدارک، هماهنگی و اطلاع رسانی لازم به منظور حضور در جلسه بررسی صلاحیت علمی صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است، این امر به منزله پذیرفته شدن شما نیست و چنانچه قصور یا عدم پیگیری از طرف متقاضی در خصوص تکمیل مراحل ثبت نام صورت گیرد، جمعیت هلال احمر و وزارت هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. در ضمن به منظور اطلاع از اخبار و اطلاعیه های بعدی به  سامانه و پرتال مذکور مراجعه نمایید.