دوشنبه ٢٥ شهريور
 

 

رشته‌ها

تعداد کل دانشجویان  و فارغ ­التحصیلان

-       بهداشت روانی و اجتماعی در بحران (تهران)

-       سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت سوانح (DMIS) –

      (تهران- کرمانشاه)

-       مدیریت لجستیک در حوادث (مازندران)

57 نفر