دوشنبه ٢٥ شهريور
 

اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت دارای چهار اداره زیرمجموعه ذیل با هدف ساماندهی آموزش­های تخصصی و ضمن خدمت به شرح وظایف ذیل می­باشد:

Ø     ادارۀ ضمن خدمت:  با هدف آماده‌سازی کارکنان برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان در جهت پیشبرد عملکرد کارکنان فعالیت می کنند.

1-      نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره­های آموزشی بدو خدمت برای کارکنان جدیدالاستخدام

2-     نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره­های آموزشی شغلی و عمومی ضمن خدمت برای توانمندسازی کارکنان جمعیت هلال احمر

3-      نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره­های آموزشی برای انتصاب ویژۀ مدیران سطوح پایه و بالاتر جهت تصدی پست های مدیریتی

4-     اعتبار بخشی دوره­های آموزشی استانی، ستادی، منطقه­ای، کشوری و بین المللی و برون سازمانی

 

Ø     ادارۀ مهارت­های پایه داوطلبی جوانان و داوطلبان:  این اداره با همکاری و تعامل سازمان جوانان و داوطلبان جهت اجرای دوره های آموزشی متناسب با اعضای داوطلب  فعال در این سازمانها در قالب شرح وظابف ذیل فعالیت می نمایند:

1  -  نیازسنجی آموزش­های مورد نیاز اعضا و داوطلبان جدید الورود با همکاری سازمان های فوق

2  تهیه و تدوین محتواهای آموزشی اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

3  نظارت بر اجرای دوره های آموزشی توسط سازمان­های جوانان و داوطلبان

4  اعتبار بخشی دوره های آموزشی اجرا شده توسط سازمان­های جوانان و داوطلبان

 

Ø     ادارۀ آموزش تخصصی امداد و نجات و درمان اضطراری: این اداره با همکاری و تعامل سازمان امداد ونجات و بهداشت، درمان و توانبخشی جهت اجرای دوره های آموزشی متناسب با امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و نیروهای تخصصی درمان اضطراری فعال در این سازمانها در قالب شرح وظابف ذیل فعالیت می نمایند:

1-  تأیید آموزش­های مورد نیاز امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و نیروهای تخصصی درمان اضطراری فعال جدید الورود با همکاری سازمان های فوق

2– تهیه و تدوین محتوای آموزشی امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و نیروهای تخصصی درمان اضطراری فعال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

3– نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی توسط سازمان­های امداد و نجات و بهداشت، درمان و توانبخشی

4– اعتبار بخشی دوره­های آموزشی اجرا شده توسط سازمان­های امداد و نجات و بهداشت، درمان و توانبخشی

5- تربیت ناظران به منظور نظارت بر دوره­های آموزشی تخصصی

5-     تهیه لیست اقلام اتاق پراتیک و رفع نقص و کمبودها

 

Ø     ادارۀ امور مربیان و مراکز آموزش تخصصی: این اداره در راستای اجرای دو هدف عمده تشکیل گردیده و در قالب شرح وظایف ذیل فعالیت می نماید.

1-     ارتقا سطح آموزش­های تخصصی مربیان کشوری

2-     رتبه بندی و تجهیز مراکز آموزشی

3-     برگزاری دوره ها به صورت جامع منطقه­ای و کشوری

4-     اعتبار بخشی دوره­های تربیت مربی

5-     راه­اندازی بوردهای تخصصی

6-     نیازسنجی استانی در خصوص برگزاری دوره­های مربیگری

7-     راه­اندازی سامانه و  بانک اطلاعات مربیان

8-     تهیه و تدوین دستورالعمل اجرای دوره­های تخصصی مربیگری مرتبط و غیرمرتبط