دوشنبه ٢٥ شهريور
 


برگزاری جلسه های کمیته ساشا (طرح ساماندهی پرسنل در شرایط اضطراری ) در خراسان رضوی
جلسات کمیته ساشا ( طرح ساماندهی پرسنل در شرایط اضطراری ) برگزار گردید .
 ١٣٩٨/٠٥/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>